glu4f.jpg

موارد مصرف

به تاخیر انداختن خستگی از طریق کمک به حذف آمونیوم
کمک به ذخیره سازی گلیکوژن در عضلات
سرعت بخشیدن به ریکاوری و بازسازی عضلات پس از تمرین و مقابله با هورمون کورتیزول که این هورون باعث فرسایش و تحلیل عضلات می شود.
سیستم ایمنی بدن را که بر اثر تمرینات سنگین تضعیف می گردد را تقویت می کند.

موارد منع مصرف

 مصرف گلوتامین ممکن است در برخی از افراد سبب بروز حساسیت شود ، توصیه میشود قبل از مصرف مداوم، در دوران تمرین آزمایش شود .
از آنجا که گلوتامین در محلول آبی ناپایدار است، بلافاصله بعد از تهیه مصرف شود.

اطلاعات محصول

پودر خوراکی گلوتامین  -  قوطی  400 گرمی
IRC : 3230401930294169
GTIN : 6263260900327

نحوه و مقدار مصرف

بهترین زمان برای مصرف مکمل گلوتامین بلافاصله بعد از فعالیت های شدید ورزشی می باشد زیرا در این شرایط ذخیره گلوتامین در عضلات تا 40 درصد کاسته میشود  بدین منظور بین 5 گرم گلوتامین بلافاصله بعد از تمرین مصرف شود. 5 گرم گلوتامین را می توان  بین 5/0 تا 1 ساعت بعد از فعالیت های ورزشی و یا قبل از خواب (5 گرم) مصرف نمود.