•  ارتباط مستقیم با مدیرعامل:  09132272411 

نماینده انحصاری پخش سراسری:

 •   شریفی :  09122336330

•   تبریزی: 09128929282

 

تماس با ما

91.jpg